Juridische ondersteuning en advies

Sinds 1 juli 2013 zijn alle (hoge)schoolbesturen, internaatsbesturen en centrumbesturen van het vrij gesubsidieerd onderwijs volledig onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten. Vier jaar later, op 30 juni 2017, traden de nieuwe wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016het KB plaatsing en het KB uitvoering in werking. 

Wat betekent dit concreet voor jou als bestuur? Hoe begin je er aan? Waar dien je rekening mee te houden? Voor al deze vragen kan je terecht bij DOKO
Onze gespecialiseerde medewerkers volgen de evoluties in de wetgeving nauwgezet op en adviseren je op maat. 
Besturen die zich graag zelf eerst informeren alvorens hun vragen te stellen, bieden we heel wat interessant lees- en referentiemateriaal aan. Vooral de Mededeling Overheidsopdrachten is een treffende eerste kennismaking met de regelgeving. Je vindt er trouwens ook een handig stappenplan voor het plaatsen van een overeenkomst.
Let op. Die mededeling heeft op dit ogenblik voor het reglementair deel nog betrekking op de oude wetgeving. Binnenkort wordt het document geactualiseerd naar de nieuwe wetgeving toe.